Willem Boogman

composer


verbreed je muzikale horizon


Ik geef privé-les in compositie en orkestratie/instrumentatie, maar ook in het arrangeren van muziek en het maken van bewerkingen.

Muziekanalyse, geschiedenis van muziek, muziekfilosofie en notatie zijn daarbij ondersteunend of kunnen afzonderlijk worden bestudeerd.

Op al deze terreinen van muziek kan ik je helpen bij het maken van opdrachten, werkstukken en projecten.

maak gebruik van mijn kennis en ervaring. Ik deel die graag met je!

Als je geïnteresseerd bent in mijn lessen of als je mijn muzikale hulp nodig hebt kun je hier contact met me opnemen.


waarin geef ik les

compositie
Mijn lessen zijn gericht zijn op je persoonlijke en artistieke ontplooiing, op een realistische en praktische manier.
Inzicht verkrijgen in eigen drijfveren en overwegingen is daarbij onontbeerlijk.
Ik bied graag andere invalshoeken aan. Ik daag je zonodig uit om al te veilige grenzen te verleggen.
Het is van belang dat je technieken weet te vinden en toe te passen om het gewenste klinkend resultaat te realiseren.
Op de hoogte zijn van hoe andere componisten dat doen is belangrijk, maar even belangrijk is kennis van de elementaire wereld van muziek en de omgang daarmee.

instrumentatie/orkestratie
Systematisch en via opdrachten wordt de instrumentenkunde en de toepassing ervan in composities behandeld vanaf Monteverdi tot nu.

analyse van moderne muziek
Systematische bestudering van compositie-technieken en van de ontwikkeling van de omgang met klank vanaf Wager tot en met de meest recente muziek.
Op deze manier leer je eigentijdse muziek, ook die van jezelf, in perspectief te zien. Dat kan inspireren en op ideeën brengen.

muziek-esthetica
Dieper wordt ingegaan op het functioneren van muziek.

muzieknotatie
Belangrijk voor het ordenen van gedachten en om te zorgen dat anderen zonder problemen en verlies van tijd de partituren en partijen kunnen bestuderen en uitvoeren.
Ik heb veel ervaring op dit terrein omdat ik jarenlang als kopiist voor uitgeverij Donemus heb gewerkt.


mijn motivatie

Componeren is altijd het enige vak geweest dat ik uitoefen. Dankzij deze focus heb ik niet alleen een bloeiende beroepspraktijk opgebouwd, maar ook een perspectief kunnen ontwikkelen op het componeren als autonome kunst én op alle mogelijke, realistische toepassingen ervan.
Samenwerken met andere kunstenaars binnen en buiten de muziek is voor mij een vanzelfsprekendheid.
Naast mijn werk als full time componist (meer dan 30 jaar) wil ik mijn kennis van en ervaring met compositie delen met jou.
Het contact dat ik tot op heden heb met studenten, hen onderwijzen, begeleiden en stimuleren, behoort tot de meest inspirerende en dankbare ervaringen van mijn leven.


Back to top