Willem Boogman

composer
duration

17 minutes

commissioned by

Schönberg String Quartet

dedicated to

Beatrijs Escher-Jongert

premiere

December 10, 1999
Nederlandse Muziekdagen
Utrecht, Vredenburg

Schönberg Quartet

buy the score

>>

Called Back

for string quartet (1997, revision 2001)

audio

00:00
/
00:00
First performance by the Schoenberg Quartet;
Utrecht (Vredenburg), December 10, 1999. Live recorded by NPS-radio (mp3)
Duration: 17’38 (from the original score, first edition)

program notes

In this quartet sound propagation is realized without spatial placement of the players. The work makes use of the most important characteristic of tones: carefully projected into space, they appear to settle there temporarily. We hear tones manifest themselves in relation to their previous positions. This phenomenon allows for the suggestion of spiral-form rotating movements.

This spiral movement is the basic form of Called Back. Musically speaking, it passes through fully melodic ›tone nuclei‹, which claim a central role, and far-removed, nearly empty tone constellations. The spiral is continually in motion: tones approach a melodic nucleus, are absorbed by it and then expelled, etcetera.

Called Back has four clearly recognizable melodic nuclei. The first one appears in measure 35 in the form of a lyrical melody. The second, in m. 154, is characterized by ascending tones that briefly hover in space. Following a lengthy exposé on the tone E-flat, a number of Varèse-like motives appear, distinguished by their sharp articulation. Finally (beginning in m. 420), an indeterminate melodic nucleus is introduced as a sort of suppressed melody. The piece closes with the repetition of a chord that is slightly different from the work’s opening chord. If they were identical it would represent a closed circle, but in this music nothing returns exactly as it was. That is the essence of spiral movement: a return to almost, but not exactly, the same point. It is like a dance encircling a Farewell, which is never definitive and therefore all the more painful.

The motto of this composition is:
»...Parting is all we know of heaven
And all we need of hell.«
Emily Dickinson, The Complete Poems, no. 1732

On 14 May 1886 Emily Dickinson wrote to her cousins: »Called Back. Emily«
The inscription on her tombstone reads: CALLED BACK / MAY 15, 1886
[Called Back is the title of a novel by Hugh Conway, a book she so admired that she took its title with her.]

(translation: Jonathan Reeder)

toelichting

In dit strijkkwartet zijn klankverplaatsingen gerealiseerd zonder ruimtelijke opstelling van de musici. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de belangrijkste eigenschap van tonen: zorgvuldig geprojecteerd in de ruimte lijken zij zich daarin tijdelijk te vestigen. Wij kunnen tonen horen verschijnen in relatie tot hun eerder ingenomen posities. Dankzij dit verschijnsel worden in Called Back spiraalvormige roterende toonbewegingen gesuggereerd.

Deze spiraalbeweging is de vorm van het stuk. Muzikaal gesproken doorloopt zij volle melodische ›tonenkernen‹ die een centrale rol voor zich opeisen, en ver van dit middelpunt verwijderde, bijna lege tonenconstellaties. De spiraal is voortdurend in beweging: tonen benaderen zo’n melodische kern, gaan er in op en verwijderen zich hier uit, enzovoort.

Called Back kent vier duidelijk herkenbare melodische kernen. De eerste treedt op in maat 35 in de vorm van een lyrische melodie. De tweede, in maat 154, kenmerkt zich door stijgende tonen die in de hoogte even plaatsnemen. Na een lange uiteenzetting op de toon Es verschijnen een aantal Varèse-achtige motieven die zich onderscheiden met hun scherpe articulaties. Tenslotte begint in maat 420 een onbestemde melodische kern, als een soort verzwegen melodie. Hierna sluit het stuk af met een herhaling van een akkoord dat net niet gelijk is aan het openingsakkoord van het stuk. Waren zij gelijk, dan zou er een gesloten cirkel gevormd zijn. Maar in deze muziek keert niets terug zoals het was. Daaraan beantwoordt de spiraalbeweging: een terugkeer naar nooit precies hetzelfde punt. Zij is als een dans om een nooit definitief Afscheid, dat daarom zo pijnlijk is.

Motto bij deze compositie:
»...Parting is all we know of heaven
And all we need of hell.«
Emily Dickinson, The Complete Poems, nr 1732

Op 14 mei 1886 schreef Emily Dickinson aan haar nichtjes: »Called Back. Emily.«
Op haar grafsteen staat geschreven: CALLED BACK/MAY 15, 1886
[Called Back is de titel van een roman van Hugh Conway, door Emily Dickinson zo zeer gewaardeerd dat zij de titel met zich meenam.]

reviews

»In Called Back we came into an almost unearthly universe (-). All sound possibilities of bowing, sliding and overtones were explored to the limits.« Jurriaan Meyer in Utrecht Dagblad, December 11, 1999
»Beautiful music both elaborate and logical.« Ernst Vermeulen in NRC Handelsblad, December 13, 1999

recensies

»Met Called Back traden we in een bijna onaards universum (-). Alle klankmogelijkheden van strijken, glijden en boventonen tot de uiterste grenzen verkennend.« Jurriaan Meyer in Utrechts Dagblad, 11 december 1999
»Prachtige muziek zowel doorwrocht als logisch.« Ernst Vermeulen in NRC-Handelsblad, 13 december 1999