Willem Boogman

composer


duration

48 minutes

scoring

Electric guitar (solo)
Percussion of glass (solo)

Bass Flute
Violin
Violoncello

Bass Clarinet
Viola
Percussion I
(one player)

Percussion II
(one player)

commissioned by

November Music Festival 2008 & Spectra Ensemble

dedicated to

Karlheinz Stockhausen in memoriam

premiere

(concert version)
November 14, 2008
November Music Festival
‘s-Hertogenbosch, Het Bossche Makershuis, Boschveld

Olaf Tarenskeen - electric guitar
Arnold Marinissen - percussion
Spectra Ensemble
Wouter Snoei - sound direction

CD

›November Music 2008‹ NM 012 (2009):
Liminale from Sternenrest

buy the score

>>

Sternenrest

voor elektrische guitar, slagwerk, ensemble, computer en wave field synthesis (2007-2008)

Sternenrest | Sternenrest (English)

audio

00:00
/
00:00
Seeds of Structure uit Sternenrest - uitgevoerd door Olaf Tarenskeen, elektrische guitar, & het Wave Field Synthesis luidsprekersysteem
live opname door Bert van Dijk, 21 january 2012
Orgelpark, Amsterdam
00:00
/
00:00
GLAS uit Sternenrest - uitgevoerd door Arnold Marinissen, glazen slagwerk, & het Wave Field Synthesis luidsprekersysteem
live opname door Bert van Dijk, 21 january 2012
Orgelpark, Amsterdam
00:00
/
00:00
Liminale uit Sternenrest - uitgevoerd door het Spectra Ensemble, & het Wave Field Synthesis luidsprekersysteem
live opname door Bert van Dijk, 21 january 2012
Orgelpark, Amsterdam

foto's

Sternenrest op You Tube

Sternenrest – recensies

29 september 2011, door Charles Strijd:
Spectra Ensemble brengt wonderlijke sterrenmuziek

The Festival of Flanders made clear on Monday evening why it chose ›stars‹ as its theme for this year. In the Boekentoren (Ghent University Library Reading Room) the Spectra Ensemble gave a special concert, that was utterly ›celestial‹. With the chairs arranged in a spiral (like a revolving star), the listeners enjoyed what emerged from the 200 speakers placed around them. A marvellous event, which aroused astonishment and amazement, and conjured up a complete wall of sound.‹
›As we have said: a marvellous event, which cannot be described as either beautiful or not beautiful. That is actually not the important thing either. It is a fantastic sound experiment (-). Whoever experienced it will remember it for a long time – a unique piece of music.‹

[Sternenrest in Festival Musica Sacra Maastricht, 20/09/2014] Floris Don, NRC, 22/09/2014:
›Dan was Sternenrest van Willem Boogman prikkelender, ook dankzij de 200 speakers in carrévorm waar het publiek in de Lambertuskerk middenin zat. De rond zoemende en knetterende puls van het Wave Field Synthesis-systeem knabbelde zacht aan het brein, dat door de ongrijpbare klanken in prettige verwarring werd gebracht.‹

preface of the score

pdf click here for the Preface of the score, including an illustrated overview of the electronic music, based on the measurement data of the star HD 129929.

contents

Sternenrest is a cycle of three compositions, that follow each other without a break. All of them can be performed independently, under different titles and/or in slightly different versions. These versions include: Genieting IV, GLAS and Liminale.

I
Seeds of Structure
for electric guitar, computer and Wave Field Synthesis
[ca 18 minutes]
dedicated to Olaf Tarenskeen

II
GLAS (based on the star HD 129929)
for glass percussion, computer and Wave Field Synthesis
[11:34 minutes]
dedicated to Conny Aerts

III
Liminale
for ensemble, computer and Wave Field Synthesis
[18:23 minutes]
dedicated to Filip Rathé

foto van de klankbewegingen in Deel II, GLAS uit Sternenrest (Wave Field Synthesis' display)

toelichting

Het Project
Het was een grote verrassing te vernemen dat sterren ‘muziek’ voortbrengen – zo althans verwoordde asteroseismologe Conny Aerts het bestaan van geluidstrillingen in sterren tijdens haar oratie getiteld Kosmische symfonieën (Nijmegen 2005). Hiermee bracht zij misschien onbedoeld een verbinding tot stand tussen onhoorbare en alleen in wetenschappelijke metingen en modellen bestaande sterrengeluiden en onze (muzikale) verbeelding.

Geluid blijkt niet alleen een belangrijke rol te spelen in het leven van sterren, maar ook bij de vorming van structuren in het universum. Door deze geluiden te analyseren kan men iets te weten komen over het inwendige van sterren en de evolutie van het universum, precies op de manier waarop sonologen de structuur van een toon kunnen blootleggen die anders voor ons verborgen zou zijn gebleven.
In Sternenrest wordt de poging ondernomen enkele wetenschappelijke resultaten van asteroseismologie, kosmologie en sonologie te integreren in muziek. De verschillende schaalgrootten van de structuren waarmee wij hier te maken hebben worden hoor- en invoelbaar gemaakt door instrumentale muziek te combineren met elektronische muziek. Het publiek wordt omringd door instrumentalisten en 192 luidsprekers.

Componist Willem Boogman ontwikkelde het project in nauwe samenwerking met filosoof Chris Bremmers, videomaker Mateusz Herczka en wetenschapster Conny Aerts die toegewijd de vragen over ‘haar’ ster, HD 129929, beantwoordde, de meetgegevens leverde en inzichtelijk maakte.

De ondertitel 'sterren maken geen muziek' werpt de vraag op in welke zin sterren en sterrenhemel een esthetische dimensie hebben en hoe die kan worden ontsloten en weergegeven in muziek en andere kunst. Deze en andere vragen worden behandeld in rondom concerten georganiseerde lezingen onder redactie van Chris Bremmers. Met hem werd Sternenrest vanaf het begin ingebed in een reflectie op diverse aspecten van de relatie tussen wetenschap en kunst en de relatie tussen wetenschap en de waarneming van sterren in het gewone leven.

De verschillende wijzen van ontdekking en beschouwing van sterren en de sterrenhemel en hun onderlinge verbanden is het thema van dit interdisciplinair project.

De Muziek
Centraal in Sternenrest staat GLAS (naar de ster HD 129929). De muziek hiervan is gemodelleerd naar de meetgegevens en uitkomsten van het onderzoek naar de ster HD 129929 zoals geformuleerd door Conny Aerts in het wetenschappelijke tijdschrift Science (2003). Tot de meetgegevens behoren onder meer zes frequenties en gegevens over verschillende rotatielagen en rotatiesnelheden in de ster.
Dankzij de mogelijkheden van het Wave Field Synthesis luidsprekersysteem (192 luidsprekers en 8 subwoofers) bevindt het publiek zich als het ware binnenin de ster van waaruit de geluidsgolven en –bewegingen van de ster gevolgd kunnen worden. In dit deel ontwikkelt de ster zich van haar eerste licht totdat zij ontploft (supernova). Ook de recente ontdekking in 2006 dat akoestisch geluid een doorslaggevende rol speelt bij de supernova-fase van de ster heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de muziek.

Het deel Seeds of Structure dat hieraan voorafgaat, kan beluisterd worden als een muzikale mijmering bij het vallen van de avond en de verschijning van de sterrenhemel. Maar het oppervlak van deze compositie weerspiegelt ook de vorming van het universum vanaf de oerknal en de geboorte van een ster, waarbij geluid een belangrijke rol speelt zoals blijkt uit recente ontdekkingen en aannamen in kosmologie en sterrenkunde.
In de ontwikkeling van de muziek is de aanname gevolgd dat de verdeling van materie in de kosmos niet willekeurig is: sterren en sterrenstelsels ontstaan in een overwegend leeg heelal op de randen van enorm uitgestrekte en gestolde geluidsgolven die al aanwezig waren in de oersoep van net na de oerknal. Deze geluidsgolven zijn afgedrukt als minieme fluctuaties in de verder effen kosmische achtergrondstraling. Deze rimpelingen zijn de zaden waaruit grootschalige structuren in het universum, zoals sterrenstelsels, zich vormen. In dit deel van Sternenrest gaan kleine- en grootschalige structuren een nauwe relatie met elkaar aan.
Ten slotte ontstaat uit een nevelige omgeving een ster.

Het laatste deel, Liminale, begint onmiddellijk na de ‘ontploffing’ van de ster waarbij haar kern wordt weggeslingerd en haar resten zich geleidelijk verstrooien over het universum. De kern blijft aanwezig als pulsar, krijgt een zusje waarmee een systeem wordt gevormd van twee pulsars die langzaam naar elkaar toe spiraleren om uiteindelijk samen te smelten tot een zwart gat. De muziek is hier gebaseerd op gegevens van het dubbele-pulsarsysteem PSR J0737-3039.
Al deze ontwikkelingen spelen zich af op grote schaal in de elektronische muziek, boven de hoofden van de zes musici van het ensemble. Ruimtelijk opgesteld spelen zij steeds van kleur veranderende akkoorden waarmee ze een cyclus doorlopen die staat voor de wisseling van dag en nacht hier op aarde; maar dan wel de bijna transparante en kwetsbare aarde, gezien vanuit de ruimte.
De compositie eindigt als het ware met het aanbreken van de dag.

de instrumenten

De instrumentale bezetting verandert in de loop van het stuk drie keer: van elektrische gitaar naar slagwerk van glas naar ensemble.
De elektrische gitaar wordt hoofdzakelijk met een steentje bespeeld waardoor een uitermate subtiele toonvorming mogelijk wordt in de anders onhoorbare gebieden, buiten de gebruikelijke gitaaromvang.
Het slagwerk bestaat uit tweeëntwintig glazen instrumenten: lampenkappen, schalen, vazen, tafelblad, etc. Gesampled en geanalyseerd vormen zij de basis voor de elektronische muziek.

De elektronische muziek werd gemaakt in het Instituut voor Sonologie te Den Haag in samenwerking met docent en componist Johan van Kreij en de studenten Billy Bultheel en Casper Schipper. Zij ontwierpen de software en realiseerden de elektronische klanken die door Wave Field Synthesis geprojecteerd worden. Dit in opdracht van de Nederlandse stichting The Game of Life gebouwd weergavesysteem is een transportabel systeem van 192 luidsprekers en acht subwoofers geplaatst rondom het publiek. Afmetingen: 10 x 10 meter. Het in 2006 gepresenteerde systeem projecteert een gelijkmatig over de ruimte verdeeld geluid met mogelijkheden klanken exact te plaatsen en te laten bewegen ten opzichte van de luisteraar.
Wave Field Synthesis

setup (concert version)

Audience
The audience is surrounded by the Wave Field Synthesis system (WFS): 192 loudspeakers, 8 subwoofers.
The audience is seated with their backs to the lines of speakers. A maximum of 88 seats is possible, depending on the width of the chairs.
The first row of chairs is placed roughly two chairs’ width away from the speakers.
See: Sternenrest Gallery

Space needed
The loudspeaker setup occupies an area of 10m x 10m.
An area of 18m x 18m is the minimum required for the setup of the instruments. That is to say 4m extra on each side of the WFS.
The larger the hall the better, and a hall with generous acoustics is preferable to one with dry acoustics.

Wave Field Synthesis
For an unimpeded projection of the sound above the audience’s heads, the center of the loudspeakers should be adjusted to a height of 1.4m above the floor.

Sound direction
The sound director needs a small table to put his laptop on, and a music stand, both placed somewhere in the middle of the audience.

Lighting
The hall should never be dark [concerts without video]: the audience (and the musicians) should always be able to orientate themselves in the hall.
The guitarist and solo percussionist are spotlighted when they play.
The musicians of the ensemble are spotlighted ad lib.
Music stand lights are necessary.

Click Track
In theory all the musicians could play along with the electronic music without a click track, the guitarist taking his cues from the entrances of the electronic ›stars‹, the glass percussionist from the pulses of ›Rf5‹ and the ensemble from ›Pulsar B‹ at first and later on from the pulses played by percussionist II.
In practice a click track for each musician can be used where it is needed.

colophon

The electronic music was realized at the Institute of Sonology in The Hague in cooperation with lecturer/composer Johan van Kreij and the students Billy Bultheel and Casper Schipper. I am very grateful to them and to Kees Tazelaar, director of the Institute.

The electronic music was especially designed to be projected by means of the Wave Field Synthesis loudspeakersystem as developed by The Game of Life. We are very grateful to the members of this foundation for the many opportunities they have offered us to work intensively with the system.